Zarządzenie nr 27/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 16 sierpnia 2011w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego w Gminie Lubniewice oraz udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendów

Zarządzenie nr 27/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 sierpnia 2011


w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego w Gminie Lubniewice oraz udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendów

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
 
§1.
Ustanawiam Pana  Artura Fituch – Z-cę Burmistrza Lubniewic Urzędnikiem Wyborczym w Gminie Lubniewice.
 
§2.
Upoważniam Urzędnika Wyborczego do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem  wyborów  i referendów.
 
§3.
Traci moc decyzja   Burmistrza Lubniewic Nr 0040-1/5/1999  z dnia  16.08.1999 r.  w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego w Gminie Lubniewice.
 
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (25 maja 2012, 08:28:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1536