Zarządzenie nr 47/2012Burmistrza Lubniewicz dnia 8 grudnia 2011w sprawie zmiany „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Zarządzenie nr 47/2012
Burmistrza Lubniewic
z dnia 8 grudnia 2011


w sprawie zmiany „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz.U. z 1996r nr 70 poz.335 z póź. zmianami), zarządzam co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzedu Miejskiego w Lubniewicach rozdział IV pragraf 5 punkt 1 litera d otrzymuje brzmienie:” finansowanie imprez okolicznościowych dla pracowników, ich rodzin wraz z zakupem upominków z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, bonów świątecznych, pożegnania pracowników odchodzacych na emeryturę, jubileuszy zakładu i pracowników”.
 

§ 2
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (25 maja 2012, 08:26:31)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (16 kwietnia 2013, 08:34:55)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2453