Zarządzenie nr 5A/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2018w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035

Zarządzenie nr 5A/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2018


w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035

Na podstawie art. 226, 227, 229, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.      
W uchwale XXXIV/263/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2018-2035 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubniewice na lata 2018-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (104kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 lutego 2019, 14:45:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 656