Zarządzenie nr 5/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 31 grudnia 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 5/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 grudnia 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 ust.2, pkt 1, 3 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r., zarządzam co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 22.514.120,75 zł, w tym:
1) Wydatki bieżące – 14.044.308,42 zł
2) Wydatki majątkowe – 8.469.812,33 zł
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (171kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (5 lutego 2019, 14:43:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660