Zarządzenie nr 258/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 19 listopada 2018w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Zarządzenie nr 258/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 listopada 2018


w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994  ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121  ze zm.) oraz uchwał o numerach: XLVI/334/2018, XLVI/335/2018 i XLVI/341/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 października 2018 roku zarządzam, co następuje:
 
§1.
Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości będących własnością Gminy Lubniewice, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przez okres 21 dni oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej.
 
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (53kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 listopada 2018, 14:20:31)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (3 stycznia 2019, 08:30:55)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 667