Zarządzenie nr 255/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 5 listopada 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 255/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 listopada 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 ust.2, pkt 1,3 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o  70.885,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 70.885,00 zł,
 
§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 70.885,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.385,00 zł
     - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.500,00 zł
    
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18.572.324,05 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.249.711,59 zł,
2) dochody majątkowe – 4.322.612,46 zł
 
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.974.229,38 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.754.587,13 zł,
2) wydatki majątkowe – 10.219.642,25 zł
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (132kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (196kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 listopada 2018, 14:15:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647