Zarządzenie nr 250/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 19 października 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 250/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 października 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o  27.580,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27.580,00 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 27.580,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.580,00 zł
           
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18.586.276,15 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.263.663,69 zł,
2) dochody majątkowe – 4.322.612,46 zł
 
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.988.181,48 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.604.989,23 zł,
2) wydatki majątkowe – 10.383.192,25 zł
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (129kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (130kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 listopada 2018, 14:10:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635