Zarządzenie nr 249/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 19 października 2018w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 249/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 października 2018


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 11 ust.2, pkt 1,3 Uchwały nr XXXIV/262/2017 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2018 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o  78.179,87 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 78.179,87 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 78.179,87 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.739,87 zł
     - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17.560,00 z
    
    
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 18.558.696,15 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.236.083,69 zł,
2) dochody majątkowe – 4.322.612,46 zł
 
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 23.960.601,48 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 13.577.409,23 zł,
2) wydatki majątkowe – 10.383.192,25 zł
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (178kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (144kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Kisielewicz
Opublikował: Waldemar Gatzka (26 listopada 2018, 14:07:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 666