Zarządzenie nr 259/2018Burmistrza Lubniewicz dnia 19 listopada 2018w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Lubniewice.

Zarządzenie nr 259/2018
Burmistrza Lubniewic
z dnia 19 listopada 2018


w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Lubniewice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zarządza się co następuję:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości będących własnością Gminy Lubniewice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc zarządzenie Nr 186/2014 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących własność Gminy Lubniewice.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (62kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Waldemar Gatzka
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 listopada 2018, 15:22:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 630