Strona główna  >  Zarządzenia  >  2016

Zarządzenie nr 125/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 21 lipca 2016


w sprawie regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. 2016 poz. 8) oraz § 19 ust. 1 uchwały Nr XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 roku, poz. 1476), zarządzam co następuje:

§ 1
Społeczna Komisja Mieszkaniowa zwana dalej Komisją jest organem kontroli społecznej w sprawach dotyczących wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Lubniewice.

§ 2
Do zadań Komisji należy:
1. Weryfikacja i opiniowanie projektu list osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub socjalny oraz wniosków stanowiących podstawę sporządzenia list,
2. Opiniowanie skarg i odwołań w sprawach określonych w pkt 1,
3. Dokonywanie wizji lokalnych w celu właściwej oceny warunków mieszkaniowych i bytowych wnioskodawców.

§ 3
Obsługę administracyjną posiedzeń Komisji zapewnia Referat Inwestycji i Nieruchomości.

§ 4
Posiedzenia Komisji odbywają się w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach.

§ 5
1. Pracami Społecznej Komisji Mieszkaniowej kieruje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji i jego Zastępca wyłaniani są przez członków Komisji ze swego grona.

§ 6
Posiedzenia Komisji odbywać się będą według potrzeb, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 7
1. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół, który powinien zawierać w szczególności:   
1) datę i miejsce posiedzenia,
2) listę obecnych na posiedzeniu członków Komisji,
3) przyjęty porządek posiedzenia,
4) opinie i wnioski dotyczące spraw rozpatrzonych na danym posiedzeniu.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej lub jego Zastępca.

§ 8
Społeczna Komisja Mieszkaniowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 9
Za udział w pracach Komisji jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia.

§ 10
Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej zwołuje Przewodniczący zawiadamiając wszystkich członków na piśmie lub w inny sposób zapewniający skuteczność powiadomienia.

§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikował: Waldemar Gatzka (7 lutego 2018, 12:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij