Zarządzenie nr 202/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 22 grudnia 2017w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 202/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 22 grudnia 2017


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 3, art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 1,3 Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 r. zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian wydatków, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
           
§ 2. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.984.097,06 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12.989.885,06 zł,
2) wydatki majątkowe – 3.994.212,00 zł
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (182kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 14:09:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528