Zarządzenie nr 200/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 27 listopada 2017w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 200/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 27 listopada 2017


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 1,3 Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 r. zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 61.588,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 61.588,00 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 61.588,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 61.588,00 zł,
    
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.180.347,06 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.398.153,56 zł,
2) dochody majątkowe -782.193,50 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.923.259,06 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12.937.596,07 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.047.250,99 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (138kB) pdf

Załącznik nr 2 do zarządzenia (177kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (6 lutego 2018, 14:06:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 706