Zarządzenie nr 201/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 12 grudnia 2017w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 201/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 12 grudnia 2017


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ), oraz § 11 ust. 2 pkt 1,3 Uchwały Nr XXII/175/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2017 r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.869,49 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 6.665,03 zł.
2.  Zmniejsza się wydatki majątkowe  o kwotę 41.869,49 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. 
Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.984.847,06 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 12.979.465,56 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.005.381,50 zł
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.              


Załącznik nr 1 do zarządzenia (43kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (28 grudnia 2017, 15:16:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 635