Zarządzenie nr 197/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 31 października 2017w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Lubniewic

Zarządzenie nr 197/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 października 2017


w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Lubniewic

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875)oraz art. 70 §1 i §1-1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Z dniem 31 października 2017r. odwołuję Panią Katarzynę Szczepańską ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Lubniewic.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Lidia Jagiełło
Opublikował: Waldemar Gatzka (2 listopada 2017, 11:40:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 679