Zarządzenie nr 191/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 17 października 2017w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w dniu 05/06 października 2017r.

Zarządzenie nr 191/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 17 października 2017


w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w dniu 05/06 października 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 18 ust.1 pkt.4 w związku z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1769) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję Komisję ds. szacowania strat w związku z wystąpieniem huraganu w dniu 05/06 października 2017r. w składzie:
1. Janina  Wilczyńska – Przewodniczący
2. Ewelina Niwald – Członek Komisji
3. Waldemar Gatzka – Członek Komisji
4. Sołtys sołectwa na terenie, którego wystąpił huragan i mieszkaniec poniósł straty.

§ 2.
Komisja w trybie pilnym dokona oceny skali zniszczeń w celu udokumentowania spełnienia przesłanek do uzyskania zasiłku celowego, o którym mowa w art. 40 ust. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1769).
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach. 
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Niwald
Opublikował: Waldemar Gatzka (27 października 2017, 10:43:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 695