Zarządzenie nr 192/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 17 października 2017w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 192/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 17 października 2017


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 91.305,36 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 81.305,36 zł,
     - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 91.305,36 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
     - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81.305,36 zł,
     - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 14.964.930,76 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 14.220.246,76 zł,
2) dochody majątkowe -744.684,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.769.430,76 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12.707.140,42 zł,
2) wydatki majątkowe – 4.062.290,34 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (29kB) plik

Załącznik nr 2 do zarządzenia (34kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (25 października 2017, 13:11:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 660