Zarządzenie nr 190/2017Burmistrza Lubniewicz dnia 13 października 2017w sprawie wprowadzenia zmian regulaminowych w zasadach wędkowania obowiązujących na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Zarządzenie nr 190/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 13 października 2017


w sprawie wprowadzenia zmian regulaminowych w zasadach wędkowania obowiązujących na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz rozdziału IX pkt 1 i 2 regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach (załącznik do zarządzenia
nr 140/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 października 2016 roku), zarządza się co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się całkowity zakaz zabierania ryb drapieżnych tj. szczupaka i okonia od dnia 13 października 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r.
2. Wprowadza się całkowity zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz filet rybny od dnia 13 października 2017r. do dnia 31 maja 2018 r.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 października 2017, 14:21:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 846