Strona główna  >  Zarządzenia  >  2017

Zarządzenie nr 162/2017
Burmistrza Lubniewic
z dnia 20 marca 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie: KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI

Na podstawie uchwały nr RXXXII/273/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwały Nr XXI/166/2016 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 24 listopada 2016 w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017” oraz w związku z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2016 poz. 1817), zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1.  KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI W 2017 ROKU
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 mieszczą się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w rozdziale VI § 8 Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubniewice  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
3.  Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2.
Zleca się realizację zadań publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji, na dofinansowanie ich realizacji.
 
§ 3.
Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.lubniewice.pl, jak również wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.  
 
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (87kB) pdf

Wzór oferty (87kB) word

Wzór umowy (69kB) word

Wzór sprawozdania (65kB) word

---------------------------------------------

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. 'Popularyzacja piłki nożnej na terenie gminy Lubniewice poprzez udział w rozgrywkach A klasy' (527kB) pdf

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. 'Organizacja współzawodnictwa sportowego na terenie gminy' (502kB) pdf

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. 'Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej w Gminie Lubniewice' (516kB) pdf

Wyniki konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (413kB) pdf

Odpowiada za treść: Aleksandra Górecka
Opublikował: Waldemar Gatzka (20 marca 2017, 16:35:36)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (11 kwietnia 2017, 15:15:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij