Zarządzenie nr 138/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 31 października 2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 138/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 31 października 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o 5.664,00 zł, jak w załączniku nr 1  do niniejszego zarządzenia, w tym:
      - zmniejsza się  dochody bieżące o kwotę 5.664,00 zł,

§ 2.
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o 5.664,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
        - zmniejsza się wydatki bieżące  o kwotę 5.664,00 zł,

§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.439.689,07 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 12.962.125,06zł,
2) dochody majątkowe 477.564,01 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.032.189,07 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 12.411.986,56 zł,
2) wydatki majątkowe-2.620.202,51 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.          


Załącznik nr 1 do zarządzenia (6kB) plik

Załącznik nr 2 do zarządzenia (12kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (24 listopada 2016, 08:06:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 534