Zarządzenie nr 141/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 3 listopada 2016w sprawie całkowitego zakazu połowu ryb drapieżnych na czas określony na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Zarządzenie nr 141/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 3 listopada 2016


w sprawie całkowitego zakazu połowu ryb drapieżnych na czas określony na terenie obwodu rybackiego jeziora Lubiąż na rzece Lubna – nr 2

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późniejszymi zmianami) oraz rozdziału IX pkt 2 regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach (załącznik do zarządzenia nr 140/2016 Burmistrza Lubniewic z dnia 31 października 2016 roku) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
zakazuje się połowu ryb drapieżnych metodą spinningową oraz metodą na żywą i martwą rybkę w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Izabela Dembińska
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 listopada 2016, 15:34:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1333