Zarządzenie nr 135/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 12 września 2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 135/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 12 września 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (8kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (3 października 2016, 16:16:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538