Zarządzenie nr 134/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 5 września 2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 134/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 września 2016


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XII/105/2015 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2016r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 23.960,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
      - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.960,00 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 23.960,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
        - zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 23.960,00 zł,
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 13.212.231,12 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 12.737.697,11 zł,
2) dochody majątkowe 474.534,01 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.804.731,12 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12.040.443,61 zł,
2) wydatki majątkowe - 2.764.287,51 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.           


Załącznik nr 1 do zarządzenia (7kB) plik

Załącznik nr 2 do zarządzenia (12kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zofia Iwaniec
Opublikował: Waldemar Gatzka (19 września 2016, 16:10:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 524