Zarządzenie nr 133/2016Burmistrza Lubniewicz dnia 5 września 2016w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach od roku szkolnego 2016/2017 w formie elektronicznej.

Zarządzenie nr 133/2016
Burmistrza Lubniewic
z dnia 5 września 2016


w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach od roku szkolnego 2016/2017 w formie elektronicznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wyrażam zgodę na prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników indywidualnego nauczania
w Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach od roku szkolnego 2016/2017 wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Nawrot
Opublikował: Waldemar Gatzka (13 września 2016, 13:15:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 583