Zarządzenie nr 85/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 16 grudnia 2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 85/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 grudnia 2015


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 222 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (8kB) plik

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2016, 11:21:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 729