Zarządzenie nr 82/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 9 listopada 2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 82/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 9 listopada 2015


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 23.939,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
      - zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę 23.939,00 zł,
 
§ 2.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 23.939,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
        - zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 23.939,00 zł,
 
§ 3.
1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 14.361.544,16 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 12.753.985,48 zł,
2) dochody majątkowe - 1.607.558,68 zł
2. Po zmianach określa się łączną  kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 13.972.672,16 zł, w tym:
1)  wydatki bieżące – 11.732.149,62 zł,
2) wydatki majątkowe- 2.240.522,54 zł
 
§ 4.
Dokonuje się zmian w planie wydatków  bieżących jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   


Załącznik nr 1 do zarządzenia (7kB) plik

Załącznik nr 2 do zarządzenia (14kB) plik
          

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (20 listopada 2015, 12:13:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613