Zarządzenie nr 81/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 30 października 2015w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Zarządzenie nr 81/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 30 października 2015


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2015r., zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (11kB) plik

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (10 listopada 2015, 09:05:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 778