Zarządzenie nr 77/2015Burmistrza Lubniewicz dnia 13 października 2015w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie nr 77/2015
Burmistrza Lubniewic
z dnia 13 października 2015


w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Na podstawie art.47 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,poz.112 ze zm.) oraz  § 2 ust.1 i 2 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz.U. z 2014r. Poz. 1152) zarządzam, co następuje:

§  1.
W celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych znajdujących się na terenie Gminy Lubniewice w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października 2015r.  wyznaczam nw. przedstawicieli:
  1. Pani Lidia  Jagiełło  do OKW NR 1 w Lubniewicach, z siedzibą Urząd Miejski w Lubniewicach ul. Jana Pawła II nr 51.
  2. Pani Janina Wilczyńska do OKW Nr 2 w Lubniewicach, z siedzibą w Lubniewicach,  świetlica Osiedle Świerczów nr 3B.
  3. Pani Natalia Motylińska do OKW Nr 3 w Jarnatowie, z siedzibą w Jarnatowie nr 39A, świetlica wiejska.
  4. Pani Marta Wierzbińska  do OKW Nr 4 w Gliśnie, z siedzibą w Gliśnie nr 23 – świetlica. 
 
§ 2.
1. W przypadku wystąpienia przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, wyznaczeni przedstawiciele zobowiązani są do sprawowania stałego zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz sprawdzenia stanu zabezpieczeń zgodnie z instruktażem przeprowadzonym  przez KPP w Sulęcinie.
2. Zobowiązuje się wyznaczonych przedstawicieli do pozostawania w czasie dyżuru w dniu 25.10.2015r. w godz. od 7.00 do 21.00 w zasięgu łączności telefonicznej.
3. Przedstawiciele wyznaczeni zgodnie z § 1 otrzymują pisemne upoważnienie, którego wzór stawowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia (36kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (21 października 2015, 08:46:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 814