Zarządzenie nr 32/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 29 sierpnia 2011w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 32/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 29 sierpnia 2011


w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

Na podstawie §8 ust. 1 uchwały nr X/75/2007 z dnia 18.12.2007 r. Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy, zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję komisję stypendialną w składzie:
1. Kaczmarek Renata
2. Nawrot Anna
3. Kmita Iwona
4. Kuzajewska Anna
5. Janus-Kusz Justyna
 
§ 2
Zadania komisji stypendialnej określa § 8 ust. 2 uchwały nr X/75/2007 z dnia 18.12.2007 r. Rady Miejskiej w Lubniewicach w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 78/2005 Burmistrza Lubniewic z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (15 stycznia 2012, 13:14:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1861