Zarządzenie nr 12/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 18 marca 2011w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach

Zarządzenie nr 12/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 18 marca 2011


w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz.U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
 
 
§ 1
Uchwala  się  umowne ceny netto  za wykonanie następujących usług:
 
1. Wywóz nieczystości płynnych  – mała beczka poj. 4,5 m3 za 1 kurs z odległości do 3 km - 57,00 zł
2. Wywóz nieczystości płynnych  – mała beczka poj. 4,5 m3 za 1 kurs z odległości powyżej 3 km - 65,00 zł
3. Wywóz nieczystości płynnych – duża beczka poj. 9 m3 i 10 m3 za 1 kurs z odległości do 3 km - 98,00zł
4. Wywóz nieczystości płynnych – duża beczka poj. 9m 3 i 10m 3 za 1 kurs z odległości powyżej 3 km - 136,00 zł
5. Najem ciągnika z przyczepą U 912 za 1 godz. najmu - 59,00 zł
6. Najem ciągnika z przyczepą C-360 za 1 godz. najmu - 48,00 zł
7. Najem Volkswagen T-5 
- za 1 godz. - 36,40 zł
- za 1 km - 2,00 zł
8. Najem koparki -spycharki „Ostrówek” za 1 godz. najmu - 60,00 zł
9. Koszenie kosiarką rotacyjną ciągnikiem C-360 za 1 godz. najmu - 90,00 zł
10. Najem samochodu „WUKO”:
-  za 1 godz. usługi - 230,00 zł
-  dojazd za 1 km - 4,61 zł
11. Najem autobusów:
– za 1 godz. - 37,60 zł
– za 1 km - 4,61 zł
12.Opłata za zarządzanie – za m2 powierzchni lokali i pomieszczeń przynależnych w nieruchomości - 0,80 zł
13. Opłata za usługi ksero – format A4 - 0,20 zł
14. Usługi w zakresie rachunkowości za lokal - 21,00 zł
15. Koszenie kosą mechaniczną – za 1 godz. najmu - 35,00 zł
16. Roboczogodzina pracownika – za 1 godz. usługi - 16,35 zł
 
Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 98/2010 Burmistrza Lubniewic z dnia 29.03.2010 r. w sprawie odpłatności za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej  w Lubniewicach.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2011 r.
 

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (15 stycznia 2012, 13:12:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2083