Zarządzenie nr 37/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 16 września 2011w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19 września 2011 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie nr 22-Glisno

Zarządzenie nr 37/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 16 września 2011


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19 września 2011 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie nr 22-Glisno

Na podstawie § 8 ust.1 i 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje się komisję przetargową do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem usługowo-mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, działka nr 227 obręb 22 –Glisno w następującym składzie: 
1. Waldemar Gatzka – przewodniczący komisji
2. Dawid Karzólewski- członek
3. Lidia Jagiełło - członek

§ 2
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (12 stycznia 2012, 09:24:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2392