Zarządzenie nr 30/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 24 sierpnia 2011w sprawie darowizny nieruchomości

Zarządzenie nr 30/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 24 sierpnia 2011


w sprawie darowizny nieruchomości

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz wykonaniu Uchwały Nr  VII/40/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 04 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Skarbu Państwa-Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Darowuje się własność nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 24 Lubniewice, działki oznaczone nr: 643/3 o pow. 3283 m²  i 643/8 o pow. 6972 m²  zapisane w KW nr GW1U/00011367/7- na rzecz Skarbu Państwa w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na wybudowanie lokali mieszkalnych dla zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
 
§ 2
Zastrzega się prawo odwołania darowizny w przypadku nie wykorzystania darowizny na cel określony w § 1.
                                                            
§ 3
Zarządzenie  obowiązuje z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (12 stycznia 2012, 09:16:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1714