Zarządzenie nr 46/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 8 grudnia 2011w sprawie ogłoszenia wykazu ruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 46/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 8 grudnia 2011


w sprawie ogłoszenia wykazu ruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt . 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustala się wykaz ruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Lubniewice, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz ruchomości zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach oraz na stronie internetowej Gminy Lubniewice, przez okres 21 dni.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik nr 1 do zarządzenia (37kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (12 stycznia 2012, 08:24:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1802