Zarządzenie nr 45/2011Burmistrza Lubniewicz dnia 7 grudnia 2011w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 45/2011
Burmistrza Lubniewic
z dnia 7 grudnia 2011


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustala się wykaz nieruchomości położonych w obrębie Glisno i Lubniewice przeznaczonych
do sprzedaży, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przez okres 21 dni oraz publikacji w lokalnej prasie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia (31kB) word

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (12 stycznia 2012, 08:21:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1899