Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwały z 2012 roku


« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 81) starsze uchwały »Uchwała nr XXI/157/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Uchwała nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie: wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

Uchwała nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubniewice

Uchwała nr XXI/151/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice w obrębie Glisno w rejonie jez. Lubniewsko

Uchwała nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie zmiany uchwały Nr IX/58/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubniewice

Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 2012–2024.

Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie podziału miasta i gminy Lubniewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 22 listopada 2012


w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubniewicach

Uchwała nr XX/139/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/125/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Uchwała nr XX/138/2012 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 20 września 2012


w sprawie podziału miasta i gminy Lubniewice na stałe okręgi wyborcze
« nowsze uchwały Uchwały o pozycjach 21 - 40 (z 81) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij