NULL string(0) ""

Uchwała nr III/6/2010Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 grudnia 2010w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 2001 r. z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 lit c, art. 8 ust. 2 oraz art. 36 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 233, poz. 1458 z późn. zmianami), § 3, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr. 50 poz. 398 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/6/2010
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 2001 r. z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 lit c, art. 8 ust. 2 oraz art. 36 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 233, poz. 1458 z późn. zmianami), § 3, § 6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r. Nr. 50 poz. 398 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Lubniewic Pana Tomasza Jaskuły w wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.000 zł
2) dodatek funkcyjny - 1.700 zł
3) dodatek specjalny 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 2.010 zł
4) zgodnie z właściwymi przepisami przysługują również: dodatek za wieloletnią pracę i dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr XIV-116/2008 Rady Miejskiej w Lubniewicach dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lubniewic.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 2 grudnia 2010 r.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 stycznia 2012, 12:00:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2151