NULL string(0) ""

Uchwała nr III/5/10Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 grudnia 2010w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Lubniewicach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowychNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz § 15 Statutu Gminy Lubniewice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 73, poz. 1096) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/5/10
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Lubniewicach, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz § 15 Statutu Gminy Lubniewice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/52/2003 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 73, poz. 1096) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1
Powołuje się następujące stałe komisje Rady Miejskiej w Lubniewicach
1) Komisja Planowania i Budżetu w składzie:
1. Stein Henryk - Przewodniczący komisji
2. Sornat Roman - członek komisji
3. Sowa Katarzyna - członek komisji
4. Żurański Eugeniusz - członek komisji
Przedmiotem działania Komisji Planowania i Budżetu jest planowanie i budżet.
 
 
2) Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych w składzie:
1. Sobecki Izydor - Przewodniczący Komisji
2. Wąsiel Katarzyna - członek komisji
3. Tymczyn Grzegorz - członek komisji
4. Walicki Rafał - członek komisji
5. Żuk Ewa - członek komisji
Przedmiotem działania komisji jest oświata, zdrowie, kultura, sport, turystyka i sprawy socjalne.
 
3) Komisja Rolnictwa, Przemysłu i Handlu w składzie:
1. Matczak Przemysław - Przewodniczący komisji
2. Frontczak Bronisław - członek komisji
3. Komar Wiesław - członek komisji
4. Kilinkiewicz Maciej - członek komisji
5. Szatyński Marek - członek komisji 
Przedmiotem działania komisji jest rolnictwo, przemysł, handel, ochrona środowiska, budownictwo, bezpieczeństwa i ochrona przeciw pożarowa.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 stycznia 2012, 11:56:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3979