NULL string(0) ""

Uchwała nr III/4/2010Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 15 grudnia 2010w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w LubniewicachNa podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/4/2010
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 15 grudnia 2010


w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubniewicach

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§1
Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie: 
1) Kilinkiewicz Maciej - Przewodniczący komisji
2) Matczak Przemysław - członek komisji
3) Walicki Rafał - członek komisji
4) Wąsiel Katarzyna - członek komisji
5) Żuk Ewa - członek komisji
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 stycznia 2012, 11:46:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2069