NULL string(0) ""

Uchwała nr I/3/2010Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 2 grudnia 2010w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w LubniewicachNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i § 16 ust.2 Statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2003 r. Nr 73 poz. 1096 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr I/3/2010
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lubniewicach

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i § 16 ust.2 Statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2003 r. Nr 73 poz. 1096 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.
Stwierdza się wybór:
1) radnej Katarzyny Sowa na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach
2) radnego Henryka Stein na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lubniewicach
 
§ 2.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.lubniewice.pl

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (11 stycznia 2012, 11:41:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2224