NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/280/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2013w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2014 rokNa podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 i § 33 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 23 września 2003 Nr 73, poz.1096) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIX/280/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 i § 33 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 23 września 2003 Nr 73, poz.1096) uchwala się co następuje:


§ 1
Przyjmuje się  plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej działalności Rady, Komisji, Burmistrza.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 do uchwały (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 12:06:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1402