NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/277/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2013w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2014 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/277/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Lubniewicach:
1) w wysokości 4,70 zł do przejechanego 1 km lokalnego transportu zbiorowego w zakresie dowozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół podstawowych i gimnazjum;
2) w wysokości 1,35 zł do 1m² powierzchni w zakresie:
     - oczyszczania  ulic wraz z opróżnianiem koszy,
     -  utrzymania zimowego dróg włącznie z posypywaniem solą i piaskiem,
     - bieżącego i częściowego utrzymania dróg gminnych.
3) w wysokości 0,44 zł do 1m² powierzchni  w zakresie utrzymania i konserwacji terenów zielonych w gminie, w tym: parki, tereny sportowe, tereny wzdłuż dróg komunikacyjnych, linii brzegowych jezior, cmentarze  oraz inne tereny zielone.
2. Kwoty dotacji przedmiotowej ustala się przy zastosowaniu stawek dotacji określonych w  ust.1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od roku 2014.


Załącznik nr 1 do uchwały (41kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 12:02:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1364