NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIX/275/2013Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 27 grudnia 2013w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXIX/275/2013
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 grudnia 2013


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1.
Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały (42kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (2 stycznia 2014, 11:44:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1263