Uchwała nr VIII/47/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 4 maja 2011w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok, Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr VIII/47/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 4 maja 2011


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok, Rada Miejska uchwala, co następuje:


§1
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Lubniewice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubniewicach.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (13 listopada 2013, 20:59:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 754