NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/176/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntowąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 141 poz. 1591 z późn.zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/176/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 141 poz. 1591 z późn.zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


§1.
Wyraża się zgodę na odpłatne obciążenie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej mienie komunalne,  oznaczonej jako działka 186/1, obręb Lubniewice, dla której prowadzona jest KW Nr GW1U/00014438/7, służebnością drogi koniecznej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 185, obręb Lubniewice, dla której prowadzona jest KW Nr GW1U/00022666/3, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały (600kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (15 stycznia 2013, 15:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2459