NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/171/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie zmiany uchwały budżetowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 ,art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII/171/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 ,art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.  
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów  o 6.291,09 zł., jak w załączniku  nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę 139.260,79 zł,
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 132.969,70 zł

§ 2.
Zwiększa  się łączną kwotę planowanych wydatków o 6.291,09 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1)  zwiększa się wydatki bieżące  o kwotę 132.291,09 zł
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 126.000 zł

§ 3.
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012 „Dotacje udzielone w 2012r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom z poza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 4.
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2012 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały (484kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (505kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (445kB) pdf

Załącznik nr 4 do uchwały (83kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (15 stycznia 2013, 15:18:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1622