NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/163/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/163/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), uchwala się, co następuje:


§1.

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Lubniewice o nr ewidencyjnym działki 305/2 o pow. 0,0072ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GW1U/00025386/7, z przeznaczeniem na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 136.
 
§2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 
 
Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Lubniewicach
 
Katarzyna Sowa

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (15 stycznia 2013, 12:33:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1648