NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/175/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie: przyjęcia zmian w statucie „Celowego Związku Gmin CZG-12” Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 22 Statutu Związku Międzygminnego „Celowy Związek Gmin CZG-12”( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2000 r. Nr 36, poz. 436 ze zmianami) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXIII/175/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie: przyjęcia zmian w statucie „Celowego Związku Gmin CZG-12”

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 22 Statutu Związku Międzygminnego „Celowy Związek Gmin CZG-12”( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2000 r. Nr 36, poz. 436 ze zmianami) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Przyjmuje się zmianę § 2 Statutu Związku Międzygminnego „Celowy Związek Gmin CZG-12”, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 2. Uczestnikami Związku są:
1) Gmina Bledzew
2) Gmina Cybinka
3) Gmina Dębno
4) Gmina Górzyca
5) Miasto Kostrzyn nad Odrą
6) Gmina Krzeszyce
7) Gmina Lubniewice
8) Gmina Łagów
9) Gmina Międzyrzecz
10) Gmina Ośno Lubuskie
11) Gmina Rzepin
12) Gmina Słońsk
13) Gmina Sulęcin
14) Gmina Torzym
15) Gmina Witnica.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (7 stycznia 2013, 16:17:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2044