NULL string(0) ""

Uchwała nr XXIII/177/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 28 grudnia 2012w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2013 rokNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 i § 33 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 23 września 2003 Nr 73, poz.1096) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXIII/177/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 i § 33 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Lubniewice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 23 września 2003 Nr 73, poz.1096) uchwala się, co następuje:


§ 1
Przyjmuje się  plan pracy Rady Miejskiej w Lubniewicach na 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miejskiej do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej działalności Rady, Komisji, Burmistrza.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                       Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                Katarzyna Sowa

 

Załacznik nr 1 do uchwały (43kB) plik

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 stycznia 2013, 21:55:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1861