NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/159/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2012w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXII/159/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1.
Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 44.802,21 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
- zwiększa się  dochody bieżące  o kwotę 44.802,21 zł,
 
§ 2.
1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 65.100,51 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.588,51 zł,
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 23.512 zł
2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o  20.298,30 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
         - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.298,30 zł,
 
§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały (7kB) excel

Załącznik nr 2 do uchwały (17kB) excel

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (6 grudnia 2012, 14:57:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1659