NULL string(0) ""

Uchwała nr XXII/161/2012Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 29 listopada 2012w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXII/161/2012
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:


§ 1
Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice:
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 670zł                               
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 832zł                                      
c) powyżej 9 ton - 960zł                                      
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.025zł           
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 384zł         
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,
7. od autobusu, w zależności od liczby miejsc:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.025zł         
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.539zł     

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 listopada  2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie  od roku 2013.

Załacznik nr 1 do uchwały (77kB) pdf

Załacznik nr 2 do uchwały (73kB) pdf

Załącznik nr 3 do uchwały (57kB) pdf

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 2574.2012 z dnia 2012-12-06

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (30 listopada 2012, 13:49:57)

Ostatnia zmiana: Waldemar Gatzka (3 stycznia 2013, 19:11:01)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2468