NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/85/2011Rady Miejskiej w Lubniewicachz dnia 30 listopada 2011w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 211 art. 212 ust 1 pkt 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 157 poz. 1240), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XII/85/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 listopada 2011


w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 211 art. 212 ust 1 pkt 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 157 poz. 1240), uchwala się co następuje:


§ 1
Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 31.000 zł, w tym:
1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.000 zł
Jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
                                                           
§ 2
Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę o 31.000 zł w tym:
1) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 31.000  zł
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
                                                                               
§ 3
Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych „Do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr IV/13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
                                                                       
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
                                                                      
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez rozplakatowanie.

Załącznik nr 1 do uchwały (95kB) pdf

Załącznik nr 2 do uchwały (167kB) pdf

metryczka


Opublikował: Waldemar Gatzka (28 listopada 2012, 15:24:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1644